Topica Founder Institute - showcase 7

Thời gian: 18h - 22h30, thứ Sáu, ngày 04/9/2019;

Địa điểm: Dreamplex Auditorium, 195 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

- Nội dung:
 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04/09/2019 - Chương trình huấn luyện khởi nghiệp TFI tổ chức ngày hội tốt nghiệp cho học viên khoá 7 với phần thuyết trình gọi vốn của 7 founder đến từ 6 startup. 
 
Tất cả các startup sẽ nhận được đầu tư vòng hạt giống từ Quỹ đầu tư mạo hiểm Insignia Ventures Partners. Đây là lần đầu tiên tại Đông Nam Á, tất cả startup tốt nghiệp TFI, chưa cần xem xét hay đánh giá khả năng thành công của dự án, ngay lập tức  sẽ được nhận đầu tư 50,000 USD. Ngoài ra, 3 trong số 6 startup cũng đang nhận được những đề nghị đầu tư ngoài khoản đầu tư tối thiểu cam kết dành cho các startup tốt nghiệp. 
 
- Thành phần tham dự: Sự kiện này thu hút hơn 40 quỹ đầu tư, hơn 50 huấn luyện viên hàng đầu trong nước và quốc tế tham dự. Cộng đồng cựu học viên TFI cũng góp mặt tại sự kiện, trong đó nổi bật là một số startup tốt nghiệp đã gọi vốn thành công hàng triệu đô như Appota, Beeketing, Logivan,....

 

Chia sẻ bài viết: