Tọa đàm của BIDV: " Phát triển nguồn nhân lực tài chính- ngân hàng tại Việt Nam trog thời ký cách mạng công nghiệp 4.0"

Thời gian: 8h15-11h30, thứ Năm, ngày 07/9/2017;

Địa điểm: Hội trường rầng 4- Trường ĐTCB, 773 Hồng Hà- Hà Nội

- Nội dung: "Giải pháp công nghệ ứng dụng trong đào tạo theo phương thức E-learning: Xu hướng phát triển trên thế giới và tại Việt Nam" - thời lượng 20 phút và tham gia thảo luận các phần tiếp theo tại Tọa đàm;

- Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc; Lãnh đạo và cán bộ liên quan của các đơn vị tại Trụ sở chính và các đơn vị thành viên (khoảng 150 người).

 

Chia sẻ bài viết: