Thủ tướng làm Chủ tịch Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, bổ nhiệm đại diện Topica

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định thành lập Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016-2021. Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Topica được bổ nhiệm là Uỷ viên của Hội đồng.

TS. Phạm Minh Tuấn, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tổ hợp Công nghệ Giáo dục Topica

Hội đồng gồm 26 thành viên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch hội đồng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Phó chủ tịch hội đồng. Ngoài ra có sự tham gia của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Thứ trưởng Bộ Y tế; Lãnh đạo các trường và các tổ chức giáo dục; Đại biểu Quốc hội- Dương Trung Quốc, Giáo sư Nguyễn Lân Dũng, TGĐ Viettel - Nguyễn Mạnh Hùng.

Đại diện khối ngoài công lập có sự tham của lãnh đạo trường Đại học FPT, Hutech và Topica. Đây là bước đổi mới của Hội đồng khi ở nhiệm kỳ trước đó (2011-2015), Hội đồng không có đại diện nào của ngoài khối công lập tham gia.

Hội đồng sẽ có nhiệm vụ tổ chức tư vấn, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đánh giá, tổng kết về sự nghiệp đổi mới trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và phát triển nhân lực; chỉ đạo hoàn thiện và triển khai các Luật giáo dục, Luật giáo dục đại học, Luật giáo dục nghề nghiệp, Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, Khung trình độ giáo dục quốc gia, các chiến lược phát triển giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, chiến lược và quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam trong giai đoạn 2016 - 2021.

Bên cạnh đó, Hội đồng sẽ nghiên cứu, tư vấn giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo, điều hành, quyết định các chính sách, biện pháp quan trọng phát triển giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và phát triển nhân lực; nghiên cứu, tư vấn, góp ý kiến về việc xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách, đề án quan trọng thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và những vấn đề chuyên môn khác do Thủ tướng Chính phủ yêu cầu.

Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực hoạt động theo Quy chế do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Cơ quan thường trực của Hội đồng là Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Quyết định số 337/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc thành lập Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

 

 

Chia sẻ bài viết: