Nhiệt liệt chúc mừng 03 quyết định bổ nhiệm đầu năm 2015 tại Sài Gòn

Với những thành tích đã đóng góp trong suốt thời gian qua, Ban lãnh đạo Tổ hợp Công nghệ Giáo dục TOPICA quyết định bổ nhiệm 2 vị trí Phó phòng, 1 vị trí Chuyên gia vào ngày 10 tháng 2 năm 2015. 

 

Họ tên

Chức vụ hiện tại

Bổ nhiệm

Quyết định số

Nguyễn Cao Thanh Thảo

Chuyên gia phòng Quản lý học tập, Trung tâm Đào tạo TVU-TOPICA

Phó phòng Quản lý học tập, Trung tâm Đào tạo TVU-TOPICA

459/2015/QĐ-TMR-EDUTOP64

 

Trần Thanh Hương

Chuyên gia phòng Quản lý học tập,  Trung tâm Đào tạo HOU-TOPICA

Phó phòng Quản lý học tập,  Trung tâm Đào tạo HOU-TOPICA

458/2015/QĐ-TMR-EDUTOP64

 

Lương Việt Hoàng

Chuyên viên phòng PR-Truyền thông, Trung tâm tuyển sinh khối miền Nam

Chuyên gia phòng PR-Truyền thông, Trung tâm tuyển sinh khối miền Nam

457/2015/QĐ-TMR-EDUTOP64

 

 

Từ trái qua: cô Nguyễn Cao Thanh Thảo, thầy Lương Việt Hoàng, cô Trần Thanh Hương.

 

Sơ lược quá trình làm việc của 03 "nhân vật chính":

1) Cô Nguyễn Cao Thanh Thảo

+ T11.2011 – T9.2012: chuyên viên Quản lý học tập chương trình HOU tại tp. HCM, thuộc phòng Quản lý Đào tạo, Trung tâm Đào tạo TOPICA.

+ 9/2012 – 12/2013: chuyên gia Quản lý học tập chương trình HOU tại Tp.HCM, thuộc phòng Quản lý Đào tạo, Trung tâm Đào tạo TOPICA.

+ 12/2013 – 12/2014: chuyên gia Quản lý học tập chương trình TVU - ĐH Trà Vinh tại Tp.HCM, thuộc phòng Quản lý Đào tạo, Trung tâm Đào tạo TOPICA.

2) Thầy Lương Việt Hoàng

+ 29/7/2013 - 24/3/2014: Chuyên viên Truyền thông & Công tác sinh viên, phòng PSGE, Trung tâm TSG

+ 24/3/2014 - 1//2014: Chuyên viên khai thác contacts, phòng PSAW, Trung tâm TSA

+ 1/9/2014 - 1/12/2014: Chuyên viên Marketing, dự án Hậu phương tăng tốc TLM2014, Trung tâm TSA

3) Cô Trần Thanh Hương

+ 10/2009 – 2012: Chuyên viên CVHT chương trình HOU tại TP HCM

+ 2012 – 2014: Chuyên gia Quản lý học tập phụ trách chương trình HOU tại TP HCM

 

Trao đổi với phòng PR-Truyền thông, cả 3 thầy cô được bổ nhiệm đều cho biết: "Đây là niềm tự hào, cũng là động lực cho chúng tôi tiếp tục cố gắng hơn để xứng đáng với sự tín nhiệm của Ban lãnh đạo".

Đây cũng chính là động lực để các thầy cô khác tích cực xung phong, đóng góp, phát triển hơn nữa  vì sự nghiệm phát triển chung của TOPICA.

Một lần nữa xin được chúc mừng quý thầy cô được bổ nhiệm!

 

Chia sẻ bài viết: