NEU-EDUTOP cam kết sinh viên sẽ học tốt hơn nhờ chất lượng giảng dạy cao hơn

Đây chính là cam kết của chương trình NEU-EDUTOP. Sinh viên có thể thấy rõ điều này qua những buổi họp của các Tổ bộ môn trường Đại học Kinh tế Quốc dân giảng dạy cho chương trình NEU-EDUTOP.

Tiên phong trong việc cải tiến phương pháp giảng dạy đó là Tổ bộ môn Toán. Tiếp theo đó là TBM Pháp luật cơ sở, TBM Đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam và gần đây nhất là TBM Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 1 và 2.

Ngày 21 tháng 9 năm 2015, các thầy cô trong TBM Đường lối ĐCS VN đã tiến hành họp nhằm đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy và tạo điều kiện học tập tốt nhất các anh chị sinh viên. 

 

Các thầy cô trong buổi họp Tổ bộ môn Đường lối ĐCS Việt Nam

Một số giải pháp tiêu biểu được các thầy cô trong TBM đưa ra đó là cải cách về học liệu và nâng cấp kỹ thuật.

Với sự thay đổi về mặt học liệu, các anh chị sinh viên chắc chắn sẽ học tập tốt hơn vì kiến thức thường xuyên được cập nhật nâng cấp, sát với nội dung thi. Hơn nữa, cấu trúc tài liệu cũng thay đổi để sinh viên học một cách hệ thống, rõ ràng.

 

Một số anh chị sinh viên thường gặp trục trặc kỹ thuật khi vào lớp học online, vì thế, TBM Đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề nghị rà soát bộ phận trực kỹ thuật trước khi sinh viên vào lớp học. Nhờ đó, sinh viên sẽ không cần lo lắng về việc vào lớp muộn.

Ngay sau khi TBM Đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành họp, TBM Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 1 và 2 cũng đã tiến hành họp để góp vào nỗ lực chung nâng cao chất lượng giảng dạy.  Với những nỗ lực của các thầy cô trong tất cả các TBM, sinh viên chương trình NEU-EDUTOP chắc chắn sẽ được học tập với chất lượng giảng dạy cao hơn. Nhờ đó, kết quả học tập cải thiện nhanh chóng. 

 

Buổi họp Tổ bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-nin 1

Để nâng cao chất lượng giảng dạy, không thể không kể đến sự đóng góp không nhỏ của thầy cô và các anh chị sinh viên với những phản hồi kịp thời. Chính vì lý do đó, chương trình NEU-EDUTOP rất mong anh chị sinh viên đóng góp ý kiến nhiều hơn nữa. Tất cả cùng hợp sức vì một mục tiêu cộng đồng sinh viên NEU-EDUTOP vững mạnh và vì một đội ngũ giảng viên lấy mục tiêu đào tạo chất lượng làm hàng đầu.

 

Chi tiết anh chị vui lòng truy cập vào link: http://topi.ca/surveysvNEU-EDUTOPdot2

 

Chia sẻ bài viết: