JD 22 CEO

 

GĐ Trung tâm tổng hợp (SN)

Nơi làm việc: HCM

 1. Mô tả công việc

Hoạt động vận hành

 • Hoạch định và phát triển hệ thống quản trị nguồn lực khối Miền Nam

 • Xây dựng mối quan hệ bền vững giữa các bộ phận trong Khối Miền Nam và các Đối tác của Công ty

 • Quản trị hệ thống đánh giá nhân viên KETRAPHAKY

Hoạt động phát triển

 • Tham vấn cho Ban lãnh đạo về cái tiến các cơ chế lương, thưởng, đánh giá nhân viên...

 • Tham vấn cho Giám đốc Khối các hoạt động phát triển văn hóa theo văn hóa 8C

 • Phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ nội bộ bao gồm: Dịch vụ hành chính, dịch vụ nhân sự...

Chỉ số đánh giá của người được tuyển

 • Tỷ lệ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ nội bộ;

 • Tỷ lệ giữ chân nhân sự;

 • Tỷ lệ thu hút nguồn lực

Báo cáo cấp trên: Báo cáo Giám đốc /Phó GĐ Khối

Quản lý cấp dưới: Quản lý 10-15 nhân viên

Phối hợp phòng ban

Phối hợp rộng rãi với các Đơn vị nội bộ cũng như các Đối tác của Công ty

 1. Yêu Cầu

 • Không cần kinh nghiệm làm trưởng phó phòng

 • Kinh nghiệm giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm, điều phối team trong lĩnh vực thương mại dịch vụ hoặc hoạt động cộng đồng, hoạt động thiện nguyện

 • Ưu tiên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị nguồn lực

 • Sẵn sàng đón nhận công việc thú vị nhưng cường độ cao, nhiều thách thức

 • Có khả năng thích ứng với sự thay đổi một cách linh hoạt

 • Luôn chủ động trong công việc

 • Năng động, tác phong chuyên nghiệp, chịu được áp lực công việc cao

 • Sẵn sàng bị làm phiền.

Giám đốc Trung tâm Đào tạo NEU-EDUTOP

Nơi làm việc: Hà Nội

 1. Mô tả công việc

Hoạt động vận hành

 • Điều phối hoạt động của chương trình Cử nhân trực tuyến chất lượng cao hợp tác với Trường ĐH Kinh tế Quốc dân (NEU-EDUTOP)
 • Xây dựng chính sách tuyển sinh, vận hành cho chương trình NEU-EDUTOP trên toàn quốc
 • Điều phối học liệu đa phương tiện, lớp học trực tuyến cho hàng ngàn sinh viên, 500 giảng viên, 180 môn học của 5 ngành
 • Phối hợp với Ban giám hiệu, lãnh đạo các Khoa, Viện, trung tâm của ĐH KTQD; tham gia chủ toạ các lễ khai giảng, tốt nghiệp, hoạt động sinh viên
 • Đảm bảo các KPI của chương trình: chất lượng dịch vụ, sư phạm, giữ chân sinh viên

Hoạt động phát triển

 • Thiết lập và duy trì các mối quan hệ với các đơn vị trong trường Đại học KTQD, và các đơn vị liên kết

 • Xây dựng, phát triển và đào tạo đội ngũ nhân sự trong phạm vi quản lý

Chỉ số đánh giá của người được tuyển

Báo cáo cấp trên: Trực tiếp báo cáo Ban lãnh đạo Tổ hợp.

Quản lý cấp dưới: Quản lý 3 Phòng, >30 nhân viên

Phối hợp phòng ban

 • Phối hợp với các Trung tâm nội bộ

 • Phối hợp làm việc với các đơn vị trong trường Đại học, ban Giám hiệu trường

Giám sát địa phương

 • Huấn luyện và giám sát nhân viên tại Hà Nội, TPHCM Đà Nãng
 • Tham gia tập huấn cho các trung tâm đào tạo tại Manila, Bangkok

2. Yêu Cầu

 • Không cần kinh nghiệm trong ngành Giáo dục, nhưng có kinh nghiệm quản lý 10 người trở lên. Đã thất bại càng tốt.
 • Chịu được sức ép. Giám bật sếp. Thẳng thắn. Quyết liệt. Không chịu làng nhàng.

Giám đốc Trung tâm Điều hành E-learning Quốc tế

Nơi làm việc: Hà Nội

 1. Mô tả công việc

Hoạt động vận hành

 • Điều hành các dịch vụ E-Learning cho 7 trường ĐH tại Việt Nam và Philippines, 7 ngành học
 • Điều phối học liệu đa phương tiện, lớp học trực tuyến cho hàng chục ngàn sinh viên, 1500 giảng viên
 • Tuyển dụng, đào tạo và điều phối giảng viên doanh nhân và giảng viên ĐH
 • Đảm bảo các KPI vận hành trực tuyến (như số câu hỏi đúng hạn; thời gian hệ thống sẵn sàng; thời gian đáp ứng dịch vụ,...)

Hoạt động phát triển

 • Tham gia xây dựng hệ thống, dịch vụ cho các trường ĐH mới ở Philippines, Thailand, Indonesia
 • Xây dựng các chuẩn sư phạm, học liệu, giảng viên, phương pháp tổ chức lớp học mới. Cập nhật thường xuyên để duy trì vị trí dẫn đầu công nghệ tại Đông Nam Á
 • Tham gia phát triển phương pháp đào tạo Gamification, Mobile Edu Game, Social Learning, các ứng dụng các nền tảng Mobile, Oculus Rift, Hololens, Apple iWatch

Báo cáo cấp trên: Trực tiếp báo cáo Ban lãnh đạo Tổ hợp.

Quản lý cấp dưới: Quản lý 5 Phòng, >50 nhân viên

Phối hợp phòng ban

Phối hợp các Trung tâm đào tạo; Trung tâm tuyển sinh; Trung tâm hệ thống.

Giám sát địa phương

 • Huấn luyện và giám sát nhân viên tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Manila, Bangkok
 1. Yêu Cầu

 • Tốt nghiệp đại học trở lên. Các ngành kỹ thuật.

 • Có kinh nghiệm quản lý 10 người trở lên. Đã thất bại càng tốt.

 • Chịu đước sếp mắng. Giám bật sếp. Thẳng thắn. Quyết liệt. Không chịu làng nhàng.

Giám đốc Trung tâm tuyển dụng và vận hành giảng viên Topica Native

Nơi làm việc: Hà Nội

 1. Mô tả công việc

Hoạt động vận hành

 • Xây dựng kế hoạch tuyển dụng và vận hành Trung tâm Giảng viên với quy mô hàng nghìn giảng viên ở hơn 10 Quốc gia để đáp ứng nhu cầu học tập của hàng chục nghìn học viên ở khu vực Đông Nam Á

 • Giám sát hệ thống quản lý chất lượng Giảng viên đáp ứng quy mô phát triển trên 100%/ năm của Tổ hợp (Dự kiến cần đáp ứng quy mô hơn 10 nghìn học viên vào cuối năm 2015)

Hoạt động phát triển

 • Xây dựng hệ thống tạo động lực cho nhân sự của phòng (cơ chế, lộ trình thăng tiến, ...)

 • Xây dựng hệ thống báo cáo quản trị

 • Tham gia các dự án phát triển sản phẩm mới mang tầm cỡ Quốc tế

 • Đào tạo và tạo nguồn nhân sự quản lý cho Tổ hợp

Chỉ số đánh giá của người được tuyển

Đánh giá theo hệ thống đánh giá KETRAPHAKY

Báo cáo cấp trên: Báo cáo giám đôc trung tâm, Giám đốc Khối

Quản lý cấp dưới: Quản lý 30-50 nhân viên và hàng trăm CTV

Phối hợp phòng ban

Phối hợp với tất cả các bộ phận trong Tổ hợp

 1. Yêu Cầu

 • Có tư duy hệ thống, quản trị

 • Tuổi từ 25-29

 • Có kinh nghiệm quản lý

Phó giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông

Nơi làm việc: Hà Nội

 1. Mô tả công việc

Hoạt động vận hành

 • Xây dựng kế hoạch năm, hoạch định mục tiêu cho từng team leader để đạt kế hoach năm

 • Quản lý việc phân luồng sản phẩm theo mục tiêu chiến lược tại từng thời điểm

 • Vận hành hệ thống dữ liệu chăm sóc học viên CRM

 • Hoạch định kế hoạch nhân sự, phát triển nhân sự theo từng giai đoạ

Hoạt động phát triển

 • Xây dựng cơ chế lương, thưởng gắn với chất lượng chăm sóc contact và các chỉ tiêu năng suất

 • Phát triển bộ công cụ tuyển sinh để tăng năng suất và hiệu quả tuyển sinh như: Hệ thống kịch bản, hệ thống sales kits

 • Hoàn thiện và phát triển hệ thống quản lý dữ liệu học viên CRM và hệ thống giám sát chất lượng call center

Chỉ số đánh giá của người được tuyển

Đánh giá theo hệ thống đánh giá KETRAPHAKY

Báo cáo cấp trên: Báo cáo giám đôc trung tâm, Giám đốc Khối

Quản lý cấp dưới: Quản lý 20-30 nhân viên

Phối hợp phòng ban

Phối hợp với tất cả các bộ phận trong Tổ hợp

 1. Yêu Cầu

 • Không cần kinh nghiệm làm trưởng phó phòng

 • Không cần học và làm đúng ngành, chỉ cần chứng minh năng lực lãnh đạo trong công việc, cuộc sống

 • Kinh nghiệm giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm, điều phối team trong lĩnh vực thương mại dịch vụ hoặc hoạt động cộng đồng, hoạt động thiện nguyện

 • Sẵn sàng đón nhận công việc thú vị nhưng cường độ cao, nhiều thách thức

 • Có khả năng thích ứng với sự thay đổi một cách linh hoạt

 • Luôn chủ động trong công việc, theo đuổi mục tiêu đến cùng

 • Thích giúp đỡ người khác, lấy sự tiến bộ của học viên là niềm vui.

 • Sẵn sàng bị làm phiền

Trưởng phòng Chăm sóc học tập Native

Nơi làm việc: Hà Nội

 1. Mô tả công việc

Hoạt động vận hành

Vận hành hệ thống chăm sóc học viên, xử lý vướng mắc, tuyển dụng và đào tạo chuyên viên

Hoạt động phát triển

 • Xây dựng cơ chế (thưởng) cho nhân viên gắn với chất lượng chăm sóc và các chỉ tiêu năng suất.

 • Xây dựng cơ chế ưu đãi cho học viên để kích thích hiệu quả và thời lượng học tập

 • Phát triển quy trình chăm sóc từ xa cho học viên các tỉnh thành, và Thailand, Indonesia

Chỉ số đánh giá của người được tuyển

Tối ưu các KPI: giữ chân, giờ/học viên/tuần, học viên/chuyên viên chăm sóc...

Báo cáo cấp trên: Báo cáo Trưởng phòng và Giám đốc khối

Quản lý cấp dưới: Quản lý 10-20 nhân viên

 1. Yêu Cầu

 • Không cần kinh nghiệm làm trưởng phó phòng, nhưng cần kinh nghiệm giao tiếp, làm việc nhóm, điều phối team tốt

 • Thích giúp đỡ người khác, lấy sự tiến bộ của học viên là niềm vui.

 • Làm sư phạm nhưng vẫn máu kinh doanh.

 • Sẵn sàng bị làm phiền.

 • Giao tiếp linh hoạt, giỏi ứng biến, ăn nói có duyên, dễ hòa đồng

 • Giao tiếp tiếng Anh tốt, tương đương IELTS 6.5 (Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Quốc tế)

 

Trưởng phòng quản lý học tập (TOPICA Uni)

Nơi làm việc: Hà Nội, HCM

 1. Mô tả công việc

Hoạt động vận hành

 • Đóng vai trò giáo viên chủ nhiệm hỗ trợ hàng ngàn học viên thành đạt, thăng tiến, tri ân và thân thiết

 • Vận hành hệ thống chăm sóc học viên (SCM)

 • Hoạch định kế hoạch nhân sự, phát triển nhân sự theo từng giai đoạn

Hoạt động phát triển

 • Xây dựng cơ chế lương, thưởng gắn với chất lượng chăm sóc học viên và các chỉ tiêu năng suất

 • Hoàn thiện các hệ thống lớp học LMS, hệ thống quản lý học tập SCM, quản lý học viên CRM, tăng năng suất và hiệu quả

Báo cáo cấp trên: Báo cáo giám đôc trung tâm đào tạo, Giám đốc Khối.

Quản lý cấp dưới: Quản lý 5-10 nhân viên

Phối hợp phòng ban

Phối hợp rộng rãi với các Đơn vị nội bộ cũng như các Đối tác của Công tyGiám sát địa phương

 1. Yêu Cầu

 • Không cần kinh nghiệm làm trưởng phó phòng

 • Kinh nghiệm giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm, điều phối team trong lĩnh vực thương mại dịch vụ hoặc hoạt động cộng đồng, hoạt động thiện nguyện

 • Sẵn sàng đón nhận công việc thú vị nhưng cường độ cao, nhiều thách thức

 • Có khả năng thích ứng với sự thay đổi một cách linh hoạt

 • Luôn chủ động trong công việc

 • Thích giúp đỡ người khác, lấy sự tiến bộ của học viên là niềm vui.

 • Sẵn sàng bị làm phiền.

Trưởng phòng Vận hành trung tâm (TOPICA Uni)

Nơi làm việc: Hà Nội, HCM

 1. Mô tả công việc

Hoạt động vận hành

 • Xây dựng và theo dõi kế hoạch học tập cho hàng ngàn sinh viên

 • Đóng vai trò cầu nối với lãnh đạo các trường ĐH, cơ sở liên kết

 • Hoạch định nhân sự, phát triển nhân sự theo từng giai đoạn.

Hoạt động phát triển

 • Xây dựng cơ chế lương, thưởng gắn với chất lượng vận hành các lớp học và các chỉ tiêu năng suất

 • Hoàn thiện các hệ thống lớp học LMS, hỗ trợ vận hành VHO, giải đáp thắc mắc H2472, tăng năng suất và hiệu quả

Chỉ số đánh giá của người được tuyển

Tối ưu hóa KPI bằng các chỉ số đánh giá dịch vụ cung cấp cho hoạt động học tập của sinh viên

Báo cáo cấp trên: Báo cáo giám đôc trung tâm đào tạo, Giám đốc Khối

Quản lý cấp dưới: Quản lý 3-5 nhân viên

Phối hợp phòng ban

Phối hợp với Đối tác và các Đơn vị nội bộ vận hành chương trình đào tạo.

 1. Yêu Cầu

 • Không cần kinh nghiệm làm trưởng phó phòng

 • Kinh nghiệm giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm, điều phối team trong lĩnh vực thương mại dịch vụ hoặc hoạt động cộng đồng, hoạt động thiện nguyện

 • Sẵn sàng đón nhận công việc thú vị nhưng cường độ cao, nhiều thách thức

 • Năng động, tác phong chuyên nghiệp, chịu được áp lực công việc cao

 • Luôn chủ động trong công việc

 • Giao tiếp linh hoạt, giỏi ứng biến

 • Sẵn sàng bị làm phiền.

Trưởng phòng Vận hành lớp học Online

Nơi làm việc: Hà Nội

 1. Mô tả công việc

Hoạt động vận hành

 • Xây dựng và theo dõi hàng trăm khóa học Online cho hàng ngàn sinh viên

 • Kiểm định chất lượng kỹ thuật hàng trăm khóa học Online trong các chương trình đào tạo trực tuyến

 • Hoạch định nhân sự, phát triển nhân sự theo từng giai đoạn.

Hoạt động phát triển

 • Xây dựng cơ chế lương, thưởng gắn với chất lượng Vận hành các Khóa học Online và chỉ tiêu năng suất

 • Nghiên cứu, đưa ra những ý tưởng cải tiến hệ thống học tập trực tuyến của các chương trình đào tạo.

 • Phát triển quy trình phối hợp Vận hành Online với các địa phương, và một số nước như Phillipines, Thailand, Indonesia...

Chỉ số đánh giá của người được tuyển

Tối ưu hóa KPI bằng các chỉ số đánh giá dịch vụ cung cấp cho các khóa học Online.

Báo cáo cấp trên: Báo cáo giám đôc trung tâm Vận hành, Giám đốc Khối

Quản lý cấp dưới: Quản lý 6-10 nhân viên

Phối hợp phòng ban

Phối hợp với các Trung tâm Đào tạo để vận hành các khóa học Online

 1. Yêu Cầu

 • Không cần kinh nghiệm làm trưởng phó phòng

 • Thích giúp đỡ người khác, lấy sự tiến bộ của sinh viên là niềm vui.

 • Kinh nghiệm giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm, điều phối team trong lĩnh vực thương mại dịch vụ hoặc hoạt động cộng đồng, hoạt động thiện nguyện

 • Sẵn sàng đón nhận công việc thú vị nhưng cường độ cao, nhiều thách thức

 • Năng động, tác phong chuyên nghiệp, chịu được áp lực công việc cao

 • Có khả năng thích ứng với sự thay đổi một cách linh hoạt

 • Luôn chủ động trong công việc

 • Giao tiếp linh hoạt, giỏi ứng biến

 • Sẵn sàng bị làm phiền.

Trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh (TOPICA Uni)

Nơi làm việc: HCM

 1. Mô tả công việc

Hoạt động vận hành

 • Xây dựng kế hoạch năm, hoạch định mục tiêu cho từng team leader để đạt kế hoach năm

 • Quản lý việc phân luồng sản phẩm theo mục tiêu chiến lược tại từng thời điểm

 • Vận hành hệ thống dữ liệu chăm sóc học viên CRM

 • Hoạch định kế hoạch nhân sự, phát triển nhân sự theo từng giai đoạn

Hoạt động phát triển

 • Xây dựng cơ chế lương, thưởng gắn với chất lượng chăm sóc contact và các chỉ tiêu năng suất

 • Phát triển bộ công cụ tuyển sinh để tăng năng suất và hiệu quả tuyển sinh như: Hệ thống kịch bản, hệ thống sales kits

 • Hoàn thiện và phát triển hệ thống quản lý dữ liệu học viên CRM và hệ thống giám sát chất lượng call center

Chỉ số đánh giá của người được tuyển

Đánh giá theo mức độ hoàn thành kế hoạch của kỳ và tỷ lệ phát triển nhân viên so với đầu kỳ

Báo cáo cấp trên: Báo cáo giám đôc trung tâm, Giám đốc Khối

Quản lý cấp dưới: Quản lý 25-40 nhân viên

Phối hợp phòng ban

Phối hợp rộng rãi với các Đơn vị nội bộ cũng như các Đối tác của Công ty

 1. Yêu Cầu

 • Không cần kinh nghiệm làm trưởng phó phòng

 • Không cần học và làm đúng ngành, chỉ cần chứng minh năng lực lãnh đạo trong công việc, cuộc sống

 • Kinh nghiệm giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm, điều phối team trong lĩnh vực thương mại dịch vụ hoặc hoạt động cộng đồng, hoạt động thiện nguyện

 • Sẵn sàng đón nhận công việc thú vị nhưng cường độ cao, nhiều thách thức

 • Có khả năng thích ứng với sự thay đổi một cách linh hoạt

 • Luôn chủ động trong công việc, theo đuổi mục tiêu đến cùng

 • Thích giúp đỡ người khác, lấy sự tiến bộ của học viên là niềm vui.

 • Sẵn sàng bị làm phiền.

Trưởng phòng Marketing Online

Nơi làm việc: Hà Nội, HCM

 1. Mô tả công việc

Hoạt động vận hành

 • Xây dựng các Marketing campaign và phất triển các công cụ marketing giúp cho việc đạt mục tiêu kinh doanh của công ty

 • Vận hành và phát triển các công cụ marketing bao gồm online và offline, đặc biệt là mảng social marketing

 • Hoạch định kế hoạch nhân sự, phát triển nhân sự theo từng giai đoạn

 • Quản lý ngân sách 600 triệu – 2 tỷ/ tháng

 • Đảm bảo 30,000 - 80,000 CTA/tháng  

 • Đảm báo cáo số 5 lần/ngày

 • Báo cáo chất lượng chi tiết theo từng ads

Hoạt động phát triển

 • Xây dựng cơ chế lương, thưởng gắn với các chỉ tiêu năng suất

 • Nghiên cứu đưa ra các ý tưởng mới về marketing và phát triển thêm những công cụ marketing mới để tăng tỷ lệ convert của contact

Chỉ số đánh giá của người được tuyển

Đánh giá chất lượng các hoạt động, công cụ marketing thông qua tiêu chí chất lượng contact so với kỳ trước

Báo cáo cấp trên: Báo cáo giám đôc trung tâm đào tạo, Giám đốc Khối

Quản lý cấp dưới: Quản lý 2-4 nhân viên

Phối hợp phòng ban

Phối hợp rộng rãi với các Đơn vị nội bộ cũng như các Đối tác của Công ty

 1. Yêu Cầu

 • Không cần kinh nghiệm làm trưởng phó phòng

 • Kinh nghiệm giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm, điều phối team trong lĩnh vực thương mại dịch vụ hoặc hoạt động cộng đồng, hoạt động thiện nguyện

 • Ưu tiên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing

 • Sẵn sàng đón nhận công việc thú vị nhưng cường độ cao, nhiều thách thức

 • Có khả năng thích ứng với sự thay đổi một cách linh hoạt

 • Luôn chủ động trong công việc

 • Thích giúp đỡ người khác, lấy sự tiến bộ của học viên là niềm vui.

 • Sẵn sàng bị làm phiền.

Trưởng phòng Đào tạo & Quản lý chất lượng

Nơi làm việc: HCM

 1. Mô tả công việc

Hoạt động vận hành

 • Xây dựng kế hoạch đào tạo và tái đào tạo cho TVTS

 • Xây dựng kế hoạch đánh giá chất lượng TVTS

 • Phát hiện vấn đề trong tư vấn của TVTS

 • Đưa ra các phương án nâng cao chất lượng TVTS

Hoạt động phát triển

 • Xây dựng mới và cải tiến công cụ tuyển sinh

 • Điều chỉnh các tiêu chí đánh giá chất lượng contacts phù hợp với từng thời kỳ

Chỉ số đánh giá của người được tuyển

 • Đánh giá theo: Kết quả TVTS đào tạo mới, kết quả TVTS tái đào tạo

 • Tỷ lệ chấm đúng tiêu chí

Báo cáo cấp trên: Báo cáo giám đốc trung tâm tuyển sinh/ GĐ Khối

Quản lý cấp dưới: Quản lý 3-5 nhân viên

Phối hợp phòng ban

Phối hợp rộng rãi với các Đơn vị nội bộ cũng như các Đối tác của Công ty

 1. Yêu Cầu

 • Không cần kinh nghiệm làm trưởng phó phòng

 • Kinh nghiệm giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm, điều phối team trong lĩnh vực thương mại dịch vụ hoặc hoạt động cộng đồng, hoạt động thiện nguyện

 • Ưu tiên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing

 • Sẵn sàng đón nhận công việc thú vị nhưng cường độ cao, nhiều thách thức

 • Có khả năng thích ứng với sự thay đổi một cách linh hoạt

 • Luôn chủ động trong công việc

 • Thích giúp đỡ người khác, lấy sự tiến bộ của học viên là niềm vui.

 • Sẵn sàng bị làm phiền.

Trưởng phòng TeleMarketing

Nơi làm việc: Hà Nội, HCM

 1. Mô tả công việc

Hoạt động vận hành

 • Đảm bảo cung cấp đủ Contacts học viên tiềm năng cho TVTS về cả số lượng và chất lượng

 • Hoạch định kế hoạch nhân sự đảm bảo kế hoạch kinh doanh của công ty

 • Xây dựng kế hoạch và đảm bảo khai thác contacts đủ cung cấp cho hoạt động khai thác thông tin học viên tiềm năng

Hoạt động phát triển

 • Xây dựng cơ chế đánh giá KPI cho nhân viên

 • Nghiên cứu các phương pháp thu thập thông tin và phân loại contacts phù hợp với từng sản phẩm của Topica.

 • Nghiên cứu các phương pháp tìm kiếm contacts và nâng cao chất lượng contacts

Chỉ số đánh giá của người được tuyển

 • Chỉ tiêu contacts khai thác và cung cấp cho TVTS

 • Tỷ lệ ngiệm thu Contacts

Báo cáo cấp trên: Báo cáo giám đốc trung tâm tuyển sinh/ GĐ Khối

Quản lý cấp dưới: Quản lý 10-15 nhân viên

Phối hợp phòng ban

Phối hợp rộng rãi với các Đơn vị nội bộ cũng như các Đối tác của Công ty

 1. Yêu Cầu

 • Không cần kinh nghiệm làm trưởng phó phòng

 • Kinh nghiệm giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm, điều phối team trong lĩnh vực thương mại dịch vụ hoặc hoạt động cộng đồng, hoạt động thiện nguyện

 • Ưu tiên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing

 • Sẵn sàng đón nhận công việc thú vị nhưng cường độ cao, nhiều thách thức

 • Có khả năng thích ứng với sự thay đổi một cách linh hoạt

 • Luôn chủ động trong công việc

 • Thích giúp đỡ người khác, lấy sự tiến bộ của học viên là niềm vui.

 • Sẵn sàng bị làm phiền.

 

Trưởng phòng Truyền thông và Thương hiệu

Nơi làm việc: Hà Nội

 1. Mô tả công việc

Hoạt động vận hành

 • Tuyển dụng, quản lý, đào tạo nhân viên cấp dưới

 • Cùng lên ý tưởng truyền thông và câu chuyện thương hiệu trị giá hàng tỷ VNĐ với team.

 • Được sáng tạo và bảo vệ ý tưởng mới với Ban lãnh đạo

 • Lên kế hoạch truyền thông dựa trên ý tưởng được duyệt bao gồm: kênh, chiến lược, ngân sách, đối tác…

Hoạt động phát triển

 • Điều phối thực hiện chiến lược được duyệt, trực tiếp làm những phần khó

 • Luôn giám sát công việc để tìm ra những điểm nóng và xử lý nhanh

 • Chịu trách nhiệm cuối cùng với giám đốc trung tâm về KPI của chiến dịch

 • Nhận thưởng to khi chiến dịch thành công, thưởng bé khi thất bại

Báo cáo cấp trên: Giám đốc Trung tâm và Ban lãnh đạo.

Quản lý cấp dưới: Phụ trách trực tiếp 2 Nhân viên và CTV

Phối hợp phòng ban

Phối hợp cùng tất cả các bộ phận trong Công ty và các đối tác truyền thông

2. Yêu Cầu

 • Có khả năng xử lý nhiều việc một lúc

 • Không ngại làm muộn và làm việc cuối tuần khi có dự án

 • Có kiến thức về truyền thông và Marketing

 • Tiếng Anh giao tiếp tốt

 • Có khả năng phân tích – tổng hợp đánh giá thị trường và xu hướng của khách hàng

 • Khả năng sắp xếp, giải quyết công việc, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện

 • Kỹ năng đàm phán, thương lượng, thuyết phục, thuyết trình tốt

 • Khả năng làm việc theo nhóm, độc lập

 • Đam mê công việc, muốn gắn bó lâu dài với công ty

 • Trung thực, cẩn trọng, chịu áp lực công việc cao

 • Tư duy, sáng tạo, chủ động, quyết đoán, nhạy bén

 • Khả năng huấn luyện, quản lý công việc, phân công, hướng dẫn nhân viên

 • Có tố chất lãnh đạo

 • Phong cách: Đĩnh đạc, tự tin

 

Trưởng phòng Nguồn vốn và Rủi ro

Nơi làm việc: Hà Nội

 1. Mô tả công việc

Hoạt động vận hành

 • Từ việc giám sát dòng tài chính của cả tổ hợp có thể nắm được hoạt động chuyên môn vận hành của tất cả các mảng trong một Bộ phận tài chính.

 • Kiểm tra chất lượng công việc của các mảng hạch toán, quỹ, thu học phí thông qua sổ sách, báo cáo được cung cấp hàng tuần.

 • Quản lý và giám sát chính xác dữ liệu dòng tiền trên giao diện Mapping, một công cụ để họp ra quyết định điều tiết dòng tiền cấp pm trở lên của TFP.

 • Giám sát việc thực các giao dịch điều tiết nguồn vốn hàng tuần, các giao dịch đã được CEO và CFO thông qua trên biên bản tại cuộc họp nêu ở trên.

Hoạt động phát triển

 • Tiếp tục hoàn thiện hệ thống Mapping, công cụ hỗ trợ ra quyết định điều tiết dòng vốn.

 • Hệ thống hóa (voi hóa) các loại giao dịch nguồn vốn: thống kê tất cả các hình thức giao dịch nguồn vốn, quy trình, form mẫu nội bộ và bên ngoài. Mục tiêu công nghiệp, giảm thời gian thực hiện thủ tục các giao dịch nguồn vốn, mà vẫn đảm bảo đúng quy định, không thất thoát chứng từ.

 • Phát triển hệ thống giám sát giao dịch nguồn vốn nội bộ, bên ngoài, gồm: quản lý danh sách trạng thái quan hệ giao dịch, kế hoạch mục tiêu làm việc với ngân hàng, cá nhân, pháp nhân; công nợ; danh sách các giao dịch đã thực hiện kèm hồ sơ liên quan.....

Chỉ số đánh giá của người được tuyển

Đánh giá dựa trên độ chính xác của thông tin quản trị các nội dung vận hành nêu trên, ý tưởng tư vấn cho BLD về cách điều tiết dòng vốn mang lại hiệu quả tài chính.

Quản lý cấp dưới: Quản lý 1-5 nhân viên và CTV

Phối hợp phòng ban

Phối hợp với tất cả các phòng/ ban trong TOPICA

 1. Yêu Cầu

 • Kinh nghiệm không cân nhưng có kiến thức về lĩnh vực tài chính

 • Tư duy hệ thống tốt

 • Ưu tiên đã có kinh nghiệm tại lĩnh vực tài chính, kiểm toán, kế toán

 • Sẵn sàng bị làm phiền và tham gia các thử thách mới trong công việc

Trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh

Nơi làm việc: Hà Nội

 1. Mô tả công việc

Hoạt động vận hành

 • Triển khai các chiến lược tuyển sinh theo kế hoạch kinh doanh nhằm mang về hàng nghìn sinh viên nhập học mỗi quý

 • Giữ vai trò là người quản lý quyền lực nhất Trung tâm tuyển sinh với số lượng nhân sự nắm trong tay có thể lên đến 20-30 chuyên gia và chuyên viên TVTS là nữ giới

 • Được làm việc với các quy trình rõ ràng, công cụ quản trị và giám sát hiện đại

Hoạt động phát triển

Tham gia xấy dựng KPIs, cơ chế cho đội ngũ nhân sự nhằm củng cố và phát triển hệ thống

Chỉ số đánh giá của người được tuyển

Được đánh giá trên KPIs số lượng sinh viên nhập học hàng kỳ do đội ngũ nhân sự mình quản lý

Báo cáo cấp trên: Báo cáo giám đôc trung tâm, Ban lãnh đạo Công ty

Quản lý cấp dưới: Quản lý 10-15 nhân viên

Phối hợp phòng ban

Phối hợp với các phòng ban nội bộ trong Trung tâm tuyển sinh, Ban hệ thống, Phòng Giáo vụ và Đối tác

 1. Yêu Cầu

 • Có kinh nghiệm quản lý Sales, Telesales

 • Máu lửa, tinh thần thép, không đễ dàng thỏa hiệp

 • Biết tiếng Anh là lợi thế

Trưởng phòng chuyên môn học liệu Topica Native

Nơi làm việc: Hà Nội

 1. Mô tả công việc

Hoạt động vận hành

 • Giám sát và đảm bảo chất lượng của giáo trình, giáo án

 • Giám sát và đảm bảo chất lượng, số lượng dịch vụ phỏng vấn trình độ tiếng anh của học viên

 • Tuyển dụng và đào tạo phát triển nhân viên (Kiểm tra trình độ học viên và viết tài liệu)

Hoạt động phát triển

 • Xây dựng hệ thống tạo động lực cho nhân sự của phòng (cơ chế, lộ trình thăng tiến, ...)

 • Xây dựng hệ thống báo cáo quản trị

 • Tham gia các dự án phát triển sản phẩm mới mang tầm cỡ Quốc tế

 • Đào tạo và tạo nguồn nhân sự quản lý cho Tổ hợp

Chỉ số đánh giá của người được tuyển

Đánh giá theo hệ thống đánh giá KETRAPHAKY

Báo cáo cấp trên: Báo cáo giám đôc trung tâm, Giám đốc Khối

Quản lý cấp dưới: Quản lý 10 nhân viên và khoảng 50 CTV

Phối hợp phòng ban

Phối hợp với các bộ phận tuyển sinh, giáo viên hướng dẫn, vận hành hệ thống, marketing...

 1. Yêu Cầu

 • Có kinh nghiệm quản lý

 • Tuổi từ 22-28

 • Trinh độ tiếng anh tương đương 6.0 IELTS trở lên

 

Trưởng phòng đảm bảo chất lượng sư phạm Topica Native

Nơi làm việc: Hà Nội

 1. Mô tả công việc

Hoạt động vận hành

 • Xây dựng đội ngũ, cơ cấu tổ chức của phòng

 • Giám sát và đảm bảo chất lượng sản phẩm Tiếng anh tại VN và khu vực Đông Nam A

Hoạt động phát triển

 • Xây dựng hệ thống tạo động lực cho nhân sự của phòng (cơ chế, lộ trình thăng tiến, ...)

 • Xây dựng hệ thống báo cáo quản trị

 • Tham gia các dự án phát triển sản phẩm mới mang tầm cỡ Quốc tế

 • Đào tạo và tạo nguồn nhân sự quản lý cho Tổ hợp

Chỉ số đánh giá của người được tuyển

Đánh giá theo hệ thống đánh giá KETRAPHAKY

Báo cáo cấp trên: Báo cáo giám đôc trung tâm, Giám đốc Khối

Quản lý cấp dưới: Quản lý 2-5 nhân viên và CTV

Phối hợp phòng ban

Phối hợp với các bộ phận tuyển sinh, giáo viên hướng dẫn, vận hành hệ thống, marketing...

 1. Yêu Cầu

 • Có kinh nghiệm quản lý

 • Tuổi từ 22-28

 • Có tư duy hệ thống, quản trị

Trưởng phòng dịch vụ trung tâm kỹ thuật Topica Native

Nơi làm việc: Hà Nội

 1. Mô tả công việc

Hoạt động vận hành

 • Đảm bảo hệ thống hoạt động 24/24 với chất lượng đạt 99% cho hàng chục nghìn học viên ở Đông Nam Á và hàng nghìn giáo viên đến từ hơn 10 Quốc gia

 • Đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho toàn hệ thống vận hành sản phẩm của Tổ hợp

Hoạt động phát triển

 • Xây dựng hệ thống tạo động lực cho nhân sự của phòng (cơ chế, lộ trình thăng tiến, ...)

 • Xây dựng hệ thống báo cáo quản trị

 • Tham gia các dự án phát triển sản phẩm mới mang tầm cỡ Quốc tế

 • Đào tạo và tạo nguồn nhân sự quản lý cho Tổ hợp

Chỉ số đánh giá của người được tuyển

Đánh giá theo hệ thống đánh giá KETRAPHAKY

Báo cáo cấp trên: Báo cáo giám đôc trung tâm, Giám đốc Khối

Quản lý cấp dưới: Quản lý 2-3 nhân viên và 10 CTV

Phối hợp phòng ban

Phối hợp với tất cả các bộ phận trong Tổ hợp

 1. Yêu Cầu

 • Có kinh nghiệm làm dịch vụ

 • Tuổi từ 22-28

 • Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý

Trưởng phòng công tác Giảng viên và Sinh viên

Nơi làm việc: Hà Nội

 1. Mô tả công việc

Hoạt động vận hành

 • Duy trì tuyển 100 GV doanh nghiệp/tháng

 • Duy trì hoạt động của 8 CLB sinh viên cho hơn 20,000 học viên

 • Báo cáo số lượng GV cần, đã, chưa tuyển được

 • Báo hoạt động của các CLB SV

Hoạt động phát triển

 • Xây dựng cơ chế nghạch giảng viên

 • Phương án tuyển dụng gv có tỷ lệ chọi cao

Chỉ số đánh giá của người được tuyển

Đánh giá theo hệ thống đánh giá KETRAPHAKY

Báo cáo cấp trên: Báo cáo giám đôc trung tâm, Giám đốc Khối

Quản lý cấp dưới: Quản lý 3-10 nhân viên và CTV

Phối hợp phòng ban

Phối hợp với tất cả các bộ phận trong Tổ hợp

 1. Yêu Cầu

 • Có kinh nghiệm làm dịch vụ

 • Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý

Trưởng phòng PR-Marketing (Memo-hệ sinh thái Topica)

Nơi làm việc: Hà Nội

 1. Mô tả công việc

Hoạt động vận hành

 • Duy trì hoạt động support cho 150 nghìn người dùng Memo (định hướng cuối năm có 1 triệu users)

 • Quản lý hoạt động quảng cáo của sản phẩm TOPICA Memo

 • Đảm bảo các KPI marketing (như năng suất, chi phí, chất lượng nội dung,...)

Hoạt động phát triển

 • Xây dựng đội ngũ nhân sự Marketing  

 • Thử nghiệm các hướng Marketing mới (offline, PR, Wifi marketing)

 • Nghiên cứu các hướng cung cấp contacts từ Memo sang các sản phẩm khác trong hệ sinh thái TOPICA

 • Phát triển sản phẩm ở thị trường Thái Lan

 

Chỉ số đánh giá của người được tuyển

Chỉ số năng suất, chi phí users

Báo cáo cấp trên: Giám đốc trung tâm

Quản lý cấp dưới: Quản lý 5-10 nhân viên

Phối hợp phòng ban

Phối hợp các phòng kỹ thuật-sản phẩm, phòng sư phạm trong trung tâm, và các phòng ban Marketing của sản phẩm khác

 1. Yêu Cầu

 • Có khả năng xử lý nhiều việc một lúc

 • Có kiến thức về truyền thông và Marketing

 • Khả năng sắp xếp, giải quyết công việc, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện

 • Trung thực, cẩn trọng, chịu áp lực công việc cao

 • Tư duy, sáng tạo, chủ động, quyết đoán, nhạy bén

 • Có tố chất lãnh đạo

 

Chia sẻ bài viết: