Diễn đàn Khởi nghiệp APEC 2017

Thời gian: 2 ngày 11- 12 tháng 09 năm 2017

Địa điểm: Khách sạn The Reverie Sài Gòn 22-36 Nguyễn Huệ, 57-69F Đồng Khởi, Quận 1, TP HCM.

Nội dung:

- Diễn đàn tập trung thảo luận về các vấn đề hỗ trợ các doanh nghiệp vừa, nhỏ và rất nhỏ (MSMEs), đặc biệt là các doanh nghiệp Start-up trong việc đổi mới, hội nhập và tiếp cận chuỗi giá trị toàn cầu ngay tại những giai đoạn đầu của doanh nghiệp; đồng thời thúc đẩy các doanh nghiệp này tăng trưởng bển vững và thân thiện với môi trường.

- Diễn đàn cũng tạo ra các cơ hội cho các nền kinh tế thành viên có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng và phương pháp (công cụ) để hỗ trợ các doanh nghiệp mới thành lập, từ đó tạo ra một Cộng đồng Khởi nghiệp APEC năng động và gắn kết.

- Các sáng kiến và nội dung của diễn đàn sẽ được thảo luận để đề xuất một Tuyên bố chung về thúc đẩy khởi nghiệp, các doanh nghiệp MSMEs hướng tới Hội nghị Bộ trường doanh nghiệp vừa và nhỏ.

 

 

Chia sẻ bài viết: