AI4VN Hackathon 2019 - Ngày hội Trí tuệ nhân tạo quy tụ hàng trăm tài năng AI Việt

Thời gian: 3 ngày 14-16 tháng 08 năm 2019
Địa điểm:
- Bish Up,  tòa nhà A17, Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, TP HN.
- Bish Up, tòa nhà Create, số 01 Lương Yên, Quận Hai Bà Trưng, TP HN.
- Đại học Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, TP HN. 

Nội dung:

- Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence- AI) được xem là một trong những công nghệ cốt lõi của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Nhiều quốc gia bắt đầu ghi nhận xu thế phát triển tất yếu và tác động chuyển đổi to lớn của AI trong mọi mặt đời sống xã hội, thay đổi cán cân quyền lực kinh tế, quân sự, chính trị. Việt Nam được nhận định cũng không đứng ngoài hướng phát triển này.

- Ngày hội AI năm nay quy tụ hàng trăm bộ óc trí tuệ Việt trong lĩnh vực AI trong và ngoài nước nhằm định hướng phát triển cho ngành công nghiệp AI Việt Nam. Chương trình tạo nền tảng kết nối cho các thành tố trong hệ sinh thái công nghệ AI bao gồm các chuyên gia, nhà lãnh đạo doanh nghiệp, nhà khởi nghiệp công nghệ, các đơn vị nghiên cứu, ứng dụng AI, cơ sở đào tạo...kết nối, học hỏi, đầu tư và cùng nhau phát triển.

 

Chia sẻ bài viết: