Không chỉ có một gia đình hạnh phúc, chị Nguyễn Thị Vân hiện còn rất thành công trên cương vị Cổ đông Công ty Vận tải Cao Phát. Mặc dù là một người phụ nữ...
Những nhà quản lý tài ba luôn hoạt động hết mình và đầy trách nhiệm. Họ là những đầu tàu định hướng cho mọi cá nhân cùng phát triển. Tinh thần đó luôn...
1