(Theo ICT News  ngày 04/09/2019) Sau 14 tuần huấn luyện tập trung và 2 buổi Mentor Review, 7 Founder tốt nghiệp chương trình Topica Founder Institute (TFI) khoá 7 đã có buổi trình diễn gọi vốn thành...
Thời gian: 18h - 22h30, thứ Sáu, ngày 04/9/2019; Địa điểm: Dreamplex Auditorium, 195 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
1