Vào tối ngày 17/7/2014, TOPICA Founder Institute khóa 3 (TFI 3) - Bệ phóng duy nhất có Founder gọi vốn hàng triệu USD đã chính thức khởi động với buổi Orientation đầu tiên trong 15 Session của...
Tối 23/7/2014, tại HubIT, khóa học TFI 3 đã diễn ra buổi Session 3: Research and Customer Development (Nghiên cứu và phát triển khách hàng) với 26 Founders và 3 Mentors tham dự.
Đến 12/7/2014, Topica Founder Institute Khoá 3 đã có 81 người đăng ký, và 32 trúng tuyển & hoàn thành các bước tham gia.
Thời gian: 18h - 22h30, thứ Sáu, ngày 04/9/2019; Địa điểm: Dreamplex Auditorium, 195 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh