Đây chính là cam kết của chương trình NEU-EDUTOP. Sinh viên có thể thấy rõ điều này qua những buổi họp của các Tổ bộ môn trường Đại học Kinh tế Quốc dân giảng dạy cho chương...
Tiếp nối sự thành công của Tổ bộ môn Toán của trường Đại học Kinh tế Quốc dân giảng dạy cho chương trình NEU-EDUTOP trong việc cải tiến phương pháp, Tổ bộ môn Pháp luật cơ sở cũng nỗ...
Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của chương trình NEU-EDUTOP, nhà trường đã tổ chức cuộc điều tra khảo sát chất lượng giảng dạy và tiếp thu đề xuất của sinh viên. Với hơn 81% phiếu ý...
Bạn sẽ làm gì khi nhận được 1 tin nhắn: “Em là XYZ chuyên học hộ cho TOPICA, anh chị có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại 01688092*** ” ?? Bạn sẽ liên hệ với bên cung cấp dịch vụ...
Sáng  ngày 07 tháng 01 năm 2017, tại Hội trường A, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho 274 sinh viên Chương trình Cử nhân trực tuyến NEU-EDUTOP.
1