Trong xu hướng toàn cầu hóa, sự hợp tác và cạnh tranh giữa các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp các nước liên tục diễn ra trong mọi hoạt động kinh doanh. Bởi vậy, nắm vững pháp luật...
Nhu cầu của doanh nghiệp về nhân sự ngành Luật đang tăng cao và chưa hề có dấu hiệu giảm nhiệt. Người sở hữu tấm bằng cử nhân Luật, nhất là Luật kinh tế đang đứng trước nhiều cơ hội việc...
1