Anh Trần Bình Đạt - một trong 2600 Cựu sinh viên thăng tiến, thành đạt của Tổ hợp Công nghệ Giáo dục TOPICA - trưởng thành từ môi trường quân đội và đạt được rất nhiều danh hiệu trong...
Trong 2600 Cựu Sinh viên thăng tiến, thành đạt của Tổ hợp Công nghệ Giáo dục TOPICA, anh Nguyễn Thanh Đức là một doanh nhân rất đặc biệt. Quyết định bỏ học Thạc sĩ tại Học viện kỹ thuật quân...
Đam mê ngành kế toán nhưng do đặc thù công việc hành chính nên không thể theo học các lớp offline, sau một thời gian tìm hiểu, chị Nguyễn Lê Thanh Minh quyết định đăng ký...
Tưởng chừng như có một công việc kế toán viên rất ổn định, thu nhập khá là ước mơ của nhiều người, thế nhưng chị Nguyễn Thị Thúy Hằng lại quyết định rẽ sang một con đường...
1