Quản lý Trung tâm PR - Branding (Senior Manager - 22 Future CEOs Program) Là một trong 30 vị trí tuyển dụng của Chương trình tuyển dụng "22CEO Tương Lai Đông Nam Á" của Tổ hợp công nghệ giáo...
 
Địa điểm: Hà Nội
 
Địa điểm: Hà Nội, Hồ Chí Minh