Các bài viết

Tưởng chừng như có một công việc kế toán viên rất ổn định, thu nhập khá là ước mơ của nhiều người, thế nhưng chị Nguyễn Thị Thúy Hằng lại quyết định rẽ sang một con đường...
Vào ngày 15/10/2016, tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã diễn ra lễ tốt nghiệp chương trình cử nhân trực tuyến NEU-EDUTOP đợt 1 năm 2016. Trong không khi vui mừng của Lễ bế giảng...